تبلیغات
پزشکی/ مهر87/کازرون - چهارشنبه سوری


آتشی روشن کرده ام و عهد بسته ام تا خاموش شدنش برایتان دعا بخوانم
تمام کارهایتان رو به راه خواهند شد چرا که من...هیزمی دگر در آتش انداخته ام .
سوختن غصه هایتان را در سرخی آتش آرزو می کنم.

...چهار شنبه سوری مبارک...


نوشته شده توسط سعید باستاندر تاریخ : شنبه 1390/12/20